maha dao

MahaDAO ja ARTH


Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Kryptohuone voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

MahaDAO-projektin ARTH on uudenlainen stablecoin (vakaavaluutta), joka on suunniteltu säilyttämään ostovoimansa riippumatta sitä takaavien valuuttojen tai hyödykkeiden arvosta. ARTH-kolikkoa ohjaava algoritmi tasapainottaa kolikkoa takaavat assetit (esim. dollari, kulta ja bitcoin) niin että ARTH säilyttää aina arvonsa.

Kryptovaluuttoja ja hajautettuja rahoitusalustoja (DeFi) jo jonkun verran tunteva voisi ajatella MahaDAO -projektia MakerDAO:n ja Reserve-projektin yhdistelmänä. MahaDAO kuitenkin lisää tähän yhtälöön vielä Maticin layer-2 -teknologian, joka mahdollistaa kolmen sekunnin transaktiot käytännössä olemattomilla välityskuluilla.

Potentiaalia MahaDAO:lla siis on ja fundamentit näyttäisivät olevan kohdallaan tällä toistaiseksi vain reilun 8 miljoonan dollarin arvoisella projektilla.

Hyviä ”pumppamentaaleja” taas voisi olla ainakin MahaDAO:n toimiminen layer-2 -alustalla, minkä näin korkeiden Ethereum-välityskustannusten aikana voisi arvella saamaan monet sijoittajat kiinnostumaan projektista.

Ennen kuin MahaDAO:n ja ARTH:n toimintaan ja sen kahden kolikon malliin tutustutaan tarkemmin on hyvä käydä lyhyesti läpi, miksi ARTH:n kaltaiselle “valuecoinille” voisi olla tarvetta.

Dollarin heikentyvä ostovoima

Kasvun merkityksestä taloudelle kirjoitetaan paljon talouspalstoilla. Vähemmälle huomiolle jää kuitenkin usein inflaatio ja sen seurauksena tapahtuva tavallisten palkansaajien ostovoiman heikkeneminen.

Kaikki fiat-valuutat (kansallisvaltioiden liikkeelle laskemat valuutat, kuten euro, dollari, jeni, punta jne.) ovat menettäneet 50﹣100 % arvostaan viimeisten vuosikymmenten aikana. Yhdysvaltain dollarin ostovoima on laskenut jyrkästi erityisesti vuoden 1971 jälkeen, jolloin Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon irrotti dollarin kultakannasta.

Syynä tähän on nähty keskuspankkien, erityisesti maailman reservivaluuttaa Yhdysvaltain dollaria hallinnoivan Yhdysvaltain keskuspankin Fedin rahapolitiikka, jonka turvin kierrossa olevien dollarien määrää on lisätty erilaisiin syihin vedoten.

Inflaatiopelkojen kiihtyessä yhä useampi yritys ja instituutio on alkanut sijoittamaan käteisvarojaan bitcoiniin. Bitcoinin rakettimainen nousu viime kuukausina on saanut yhä useamman huomaamaan keskitettyjen talousjärjestelmien ongelmat. Nämä järjestelmät perustuvat siihen, että keskuspankkien kykyyn rahapolitiikan hoitajina luotetaan. Entä kun tämä luottamus murtuu?

Ratkaisuna kryptovaluutat?

Kryptovaluutat nähdään usein yhtenä ratkaisuna keskitetyn talousjärjestelmän ongelmille. Luottamus kryptotaloudessa perustuu lohkoketjuteknologian tarjoamaan matemaattiseen turvaan. Peliteoriaan nojaavat insentiivit puolestaan takaavat sen, että kaikki hajautetun järjestelmän tahot toimivat järjestelmää turvaavalla ja hyödyttävällä tavalla.

Luottamusta yhteen inhimillisille virheille ja markkinan kannalta haitallisille tunteille alttiiseen tahoon (kuten keskuspankit tai poliitikot) ei siis tarvita.

Bitcoin loi vuonna 2008 mahdollisuuden siirtää taloudellista arvoa luottamuksellisesti ilman keskitettyä välittäjää. Ethereum puolestaan on mahdollistanut älysopimusten avulla hajautettujen finanssisovellusten ja organisaatioiden luomisen.

Aikaisemmin artikkelissa mainittu, jo vuonna 2014 alkunsa saanut MakerDAO on nimenomaan tällainen finanssipalveluja tarjoava hajautettu organisaatio.

MakerDAO:n projekti, jossa on sekä hallintotoken MKR että stablecoin DAI, osoitti että algoritmisten stablecoinien luominen ja kryptovaluuttojen käyttäminen lainojen takaajana on mahdollista. MakerDAO:sta voi lukea lisää esimerkiksi tästä Bitcoinkeskuksen artikkelista.

Stablecoinit

Hajautetun rahan hengessä ja dollarin ostovoiman heikentyessä MahaDAO:n kunnianhimoinen projekti on rakentaa MakerDAO:n perintöä jatkaen stablecoin, joka säilyttää sekä arvonsa että ostovoimansa. Suosituimmat stablecoinit tällä hetkellä ovat kryptoalustoilla toimivia kolikoita, joiden arvo vastaa yhtä Yhdysvaltain dollaria.

Usein näiden stablecoinien (esimerkiksi USDT ja USDC) arvo perustuu siihen, että jokin keskitetty taho säilyttää pankkitileillä  “oikeita” Yhdysvaltain dollareita liikkeellä olevia stablecoineja vastaavan määrän.

usdc

Merkittävä poikkeus tähän on MakerDAO:n algoritminen DAI-stablecoin, joka saa takauksensa kryptovaluutoista (tosin vuonna 2020 etherin määrä DAI:n takaajana vähentyi ja USDC:n kasvoi). Vuonna 2020 myös erilaiset joustavaan tarjontaan (elastic supply) perustuvat stablecoinit saivat suosiota.

Stablecoinien liikkeelle laskettu määrä kasvoi hurjasti vuonna 2020, koska bitcoin ja ether soveltuvat suuren volatiliteettinsa vuoksi huonosti vaihdannan välineiksi. Stablecoinien, kuten USDT tai USDC, avulla myös kehittyvien maiden ihmiset, joilla ei muuten ole juurikaan pääsyä käyttämään vahvimpia fiat-valuuttoja, pääsivät käsiksi Yhdysvaltain dollareihin.

Miten ARTH valuecoin toimii?

Yksi ARTH-kolikon erottava tekijä muista stablecoineista on sen käyttämä ns. Global Measurement Unit (GMU), joka on kori erilaisia hyödykkeitä, jotka tasapainottavat toisiaan ja takaavat ARTH-kolikon arvon.

ARTH muistuttaa Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n erityisnosto-oikeutta, jonka arvo määräytyy maailman keskeisten valuuttojen muodostaman valuuttakorin perusteella. Merkittävänä erona tähän IMF:n varantovälineeseen ARTH kuitenkin käyttää korissaan myös hyödykkeitä, kuten kultaa ja bitcoinia tasapainottaakseen taloudellista riskiä. Usein epävarmoina taloudellisina aikoina valuutat heikentyvät ja kullan arvo kasvaa.

Toinen “stablecoin”, jota ARTH muistuttaa on arvosijoittamisen isänä paremmin tunnetun Benjamin Grahamin idea 1940-luvulla hyödykkeisiin nojaavasta valuutasta. Grahamin idea ei saanut tulta alleen vaan toisen maailmansodan aikaan lanseerattu Bretton Woods -järjestelmä teki Yhdysvaltain dollarista maailman reservivaluutan. Graham ei kuitenkaan omana aikanaan voinut tietää Bitcoinista ja ohjelmoitavasta rahasta, ja ARTH jalostaakin nyt tätä ideaa Bitcoinin ja DeFi:n avulla.

ARTH voidaan siis dynaamisesti ohjelmoida säilyttämään ostovoimansa taloudellisesta ilmapiiristä riippumatta. Jos algoritmi huomaa esimerkiksi dollarin ostovoiman tippuvan suhteessa kultaan, se keventää dollarin osuutta korissa lisäten samalla esimerkiksi kullan ja bitcoinin osuutta.

Tämä mekaniikka estää ARTH-kolikkoa menettämästä arvoaan: jos kahvikuppi maksaisi tänään 2 ARTH-kolikkoa, se maksaisi saman verran myös kahden, viiden ja kymmenen vuoden päästä. Vertailun vuoksi kahvikuppi maksoi 1960-luvun Yhdysvalloissa 0,10 dollaria, kun siitä nykyään joutuu esimerkiksi Starbucksissa maksamaan vähintään 3 dollaria.

Kryptoprojekti ei voi jäädä enää vuonna 2021 pelkästään omaan lohkoketjuunsa, ja tämäkin on MahaDAO/ARTH -projektissa otettu huomioon: ARTH tukee useita eri lohkoketjuja ja tekee näin likviditeetin luomisesta helpompaa ARTH-kolikolle.

ARTH-holvi on hajautettu algoritmin ohjaama ja omistajiensa hallinnoima keskuspankki.

MAHA-kolikko

 Mihin sitten MAHA-kolikkoa tarvitaan? MAHA on MahaDAO-projektin ja sen hajautetun autonomisen yhteisön (DAO) hallintotoken. MAHA-kolikon omistajat pääsevät siis äänestämään siitä, miten esimerkiksi ARTH:n algoritmi toimii ja mihin suuntaan projektia kehitetään.

MAHA-kolikoiden totaalinen maksimimäärä on 10 000 000. MAHA on steikattava kolikko, mikä vähentää kierrossa olevien kolikoiden määrää ja myyntipainetta.

ARTH-kolikon käytön yleistyessä MAHA-kolikoita ostetaan pois kierrosta ja MAHA-kolikosta tulee niukempi ikään kuin osinkona MAHA-kolikon ja MahaDAON “osakkeenomistajille”.

Jos MahaDAO-projektiin haluaa sijoittaa, niin MAHA on nimenomaan se kolikko, jota kannattaa seurata. ARTH-valuecoinia ei ole vielä edes julkaistu. Sijoittaminen onnistuu hajautetuissa DEX-pörsseissä, kuten esimerkiksi DEX-aggregaattori 1inchissä, joka löytää sijoittajalle parhaan kurssin usean eri pörssin välillä.

Sana ”maha” tulee sanskritin suurta, mahtavaa ja yltäkylläistä tarkoittavasta sanasta. ARTH puolestaan tarkoittaa taloudellista menestystä.

Kryptohuone ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään kryptovaluuttaa. On suositeltavaa tutustua tarkasti projekteihin aina ennen sijoituspäätöstä ja ottaa itse täysi vastuu sijoituspäätöksestään. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin koko sijoituksen menettämisestä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.