pancakeswap

PancakeSwap


Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Kryptohuone voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

PancakeSwap on Binance Smart Chain -alustalle rakennettu hajautettu DeFi-sovellus, joka sisältää mm. kryptovaluuttapörssin ja likviditeettipooleja, joita käyttämällä voi ansaita tuottoa steikkaamalla, lainaamalla ja “viljelemällä” tokeneita (yield farming) .

PancakeSwap on noussut viime päivinä otsikoihin sovelluksen pienten välityskustannusten takia Ethereum-alustalla toimivaan markkinajohtaja Uniswapiin verrattuna.

Suuren suosion saaneen Ethereumin välityskustannukset ovat kasvaneet hurjasti viime viikkoina tehden Ethereumin DeFi-ekosysteemin käyttämisestä jokseenkin mahdotonta piensijoittajille. Ruuhkaisimpina hetkinä esimerkiksi Uniswapissa (kuva) on joutunut maksamaan yhden token swapin suorittamisesta jopa 100 Yhdysvaltain dollaria.

uniswap

Uniswap on suosittu hajautettu kryptovaluuttapörssi, jossa käyttäjät treidaavat keskenään ERC-20 -kryptovaluuttoja antamatta niitä missään vaiheessa kolmannen osapuolen haltuun.

Tässä artikkelissa esitellään PancakeSwapin tärkeimmät ominaisuudet ja kerrotaan kuinka pörssin käyttämisessä pääsee alkuun. Artikkelissa pohditaan lyhyesti myös PancakeSwapin ja Binance Smart Chainin lähitulevaisuutta.

DeFi

Ennen kuin PancakeSwapiin ja Binance Smart Chainiin syvennytään tarkemmin on hyvä ymmärtää, mitä käsite “DeFi” tarkoittaa. DeFi-termi on lyhenne sanoista “decentralized finance” ja sillä tarkoitetaan lohkoketjualustalla toimivia hajautettuja finanssisovelluksia.

DeFi-protokollat perustuvat usein avoimeen lähdekoodiin, mikä tarkoittaa sitä että kuka tahansa voi rakentaa niiden päälle uusia toimintoja ja sovelluksia. Tästä syystä DeFi-protokollia kutsutaankin usein “rahalegoiksi”.

DeFin nähdään mullistavan rahoitusmarkkinat lähivuosina vähentämällä tarpeettomien kolmansien osapuolten roolia luottamuksen tarjoajina, ja tarjoamalla pankkipalvelut niille noin 1,7 miljardille ihmiselle, joilla ei ole pankkitiliä.

DeFi on kasvanut kovaa vauhtia vuosien 2020 ja 2021 aikana: vuoden 2020 helmikuussa erilaisiin DeFi-sovelluksiin oli lukittu yhteensä noin miljardi dollaria, kun tätä kirjoittaessa helmikuussa 2021 määrä on yli 40 miljardia.

DeFi-sovellukset voidaan jakaa erilaisiin alakategorioihin, kuten hajautettuihin pörsseihin, johdannaissovelluksiin, lainapalveluihin tai tuoton optimointiin. Hajautetut pörssit, kuten Uniswap, ovat vertaisverkkoperiaatteella toimivia kryptovaluuttapörssejä, jotka käyttävät älysopimuksia sen sijaan että turvautuisivat kolmannen osapuolen välittäjäpalveluun tai tilauskirjoihin.

Yield farming

Yield farming -käsite on myös hyvä ymmärtää, ennen kuin lähtee tutustumaan PancakeSwapiin tarkemmin. Yield farming on “tuoton viljelyä” tai “likviditeetin louhintaa”, jonka tarkoitus on liikuttaa strategisesti varoja eri DeFi-sovellusten välillä parhaan tuoton löytämiseksi.

”Viljelijän” tuotto muodostuu siitä, että hän lainaa sovelluksissa kryptovarojaan muille käyttäjille tai tarjoaa likviditeettiä hajautettuihin pörsseihin. DeFi-sovellukset antavat myös usein käyttäjilleen sovelluksen hallintotokeneita kannustaakseen sovelluksen käyttöön, joten DeFissä on mukana myös peliteorian elementtejä.

Nämä hallintotokenit ja strateginen tuoton maksimointi eri sovellusten välillä ovat yield farmingin ytimessä. Käyttäjät lukitsevat kryptovarojaan yhteen DeFi-sovellukseen, mikä antaa heille mahdollisuuden ottaa laina toisena kryptovaluuttana. Tätä lainaa voidaan puolestaan käyttää muissa DeFi-sovelluksissa parhaan tuoton löytämiseksi.

Käyttäjien lukitsemien kryptovarojen on säilytettävä tietty arvo (collateralized debt position, CDP) yield farming -strategioiden onnistumiseksi.

Jos kryptovarojen arvot muuttuvat radikaalisti, korkotasot muuttuvat tai likviditeettipooleissa ilmenee ongelmia, käyttäjät ovat vaarassa menettää vakuudeksi asettamansa varansa. Volatiliteetin välttämiseksi CDP:t realisoidaan käyttäjän tappioksi heti, jos vakuuden arvo laskee tietylle tasolle.

Mikä on PancakeSwap?

PancakeSwap on hajautettu kryptovaluuttapörssi, jossa voi vaihtaa keskenään Binance Smart Chain -alustan BEP-20 -standardin tokeneita. Pörssi on Uniswapista tehty klooni, joten se toimii täysin samalla tavalla kuin Uniswap.

PancakeSwap ei käytä tilauskirjoja niin kuin perinteiset pörssit vaan toimii AMM-periaatteella (automated market maker). AMM-mallissa osto- ja myyntitarjoukset kohtaavat toisensa suoraan likviditeettipoolissa, johon käyttäjät tallettavat kryptovaroja

Näin ollen mikään keskitetty tai kolmas osapuoli ei kerää pörssin välityskustannuksia vaan ne jaetaan niille käyttäjille, jotka ovat tarjonneet alustalle likviditeettiä. Likviditeetin tarjoajat ansaitsevat myös LP-tokeneita (liquidity provider tokens), joita voidaan taas käyttää tuoton viljelyyn muissa sovelluksissa, kuten edempänä mainittiin.

PancakeSwap eroaa Uniswapista siinä mielessä, että PancakeSwap-sovellus sisältää yield farming -ominaisuuden omalla alustallaan. Alustan keskiössä on sovelluksen oma CAKE-token, jota viljelemällä PancakeSwapin pooleissa voi ansaita lisää CAKE-tokeneita.

CAKE-tokenin perimmäinen käyttötarkoitus on kannustaa käyttäjiä tarjoamaan likviditeettiä PancakeSwapiin. CAKE-token on kasvattanut arvoaan yli 1000% viimeisen kuukauden aikana, joten jos tokeniin haluaa sijoittaa, niin tällaisissa tilanteissa voi olla joskus hyvä katsoa rauhassa kuinka markkina kehittyy ja odottaa sopivaa ostopaikkaa.

Miten PancakeSwapia käytetään?

PancakeSwapia pääsee käyttämään yhdistämällä siihen MetaMask– tai WalletConnect -lompakkonsa. Vaikka MetaMask onkin Ethereum-lompakko, sitä voi käyttää myös Binance Smart Chain -alustalla toimivan PancakeSwapin kanssa.

MetaMaskiin täytyy vain ensin luoda Custom RPC -verkko Binance Smart Chainia varten. Tämä tapahtuu lisäämällä MetaMaskiin uusi verkko kohdasta “Custom RPC” ja asettamalla seuraavat Custom RPC -parametrit Binance Smart Chainia varten:

Network name: Binance Smart Chain
NEW RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/
ChainID: 0x38
Symbol: BNB
Block Explorer URL: https://www.bscscan.com

metamask

Huomaa, että lompakon osoitteesi säilyy Binance Smart Chainissa samana kuin Ethereum-verkkoa käyttäessäsi.

Kun Custom RPC -parametrit on syötetty ja MetaMask on vaihdettu operoimaan Binance Smart Chainin (BSC) puolella, on aika tallettaa varoja BSC-lompakkoosi. Binance-pörssin BNB-token toimii BSC:ssä ekosysteemitokenina samaan tapaan kuin ETH toimii Ethereumin puolella.

Näin ollen käyttäessä MetaMaskia BSC:n verkossa, on lompakossa aina hyvä säilyttää jonkun verran BNB:tä välityskustannusten kattamiseksi. Ethereumin käyttöön tottuneelle on kuitenkin mieluisa yllätys se, kuinka olemattoman pieniä BSC:n välityskustannukset ovat.

Voit esimerkiksi ostaa Binance-pörssistä BNB-tokeneita ja lähettää ne BSC-lompakkoosi. Näin ne ovat MetaMaskissa käytettävissäsi BSC-verkon puolella ja pääset lompakon PancakeSwapiin yhdistämällä osaksi pannukakkujen ja pupujen taloudellista ekosysteemiä.

pancakeswap

PancakeSwapin pörssin käyttöliittymä näyttää hyvin tutulta Uniswapia aikaisemmin käyttäneelle.

PancakeSwapin CAKE-tokenia voi ostaa suoraan pörssistä esimerkiksi BNB-tokeniin vaihtamalla. CAKE-tokenia voi myös viljellä lisää tarjoamalla likviditeettiä PancakeSwapin token-pareihin esimerkiksi lukitsemalla BNB:tä ja CAKE-tokenia. Likviditeetin tarjoajat ansaitsevat FLIP-tokeneita, joita voi myös lukita CAKE-tokenien ansaitsemiseksi.

Pancakewap

Token-pareille voi tarjota likviditeettiä Liquidity-kohdassa.

PancakeSwap-pörssissä treidaavat maksavat 0,2% kuluja jokaisesta käymästään kaupasta. Likviditeetin tarjoajat ansaitsevat näistä kuluista 0,17 prosenttiyksikköä ja loppuosa kuluista (0,03 prosenttiyksikköä) “poltetaan” eli ohjelmoidaan poistettavaksi kierrosta.

Likviditeetin tarjoajat saavat käyttöönsä LP-tokeneita, joita voi viljellä Farms-kohdassa.

Tämä “polttamismekanismi” tekee CAKE-tokenista ominaisuuksiltaan deflatorisen, sillä mitä enemmän pörssiä käytetään, sitä enemmän CAKE-tokeneita poistuu kierrosta. Toisaalta CAKE-tokenilla ei myöskään ole maksimimäärää. Tokenomia muistuttaa siis tässä mielessä jossain määrin 2.0-vaiheeseen siirtyvää etheriä.

Likviditeetin tarjoamisen lisäksi CAKE-tokeneita voi steikata PancakeSwapin SYRUP Pool-toiminnossa ja ansaita lisää CAKE-tokeneita tai muita tokeneita.

Syrup pool

Jos pannukakut maistuvat paremmilta siirapin kanssa, niin CAKE-tokenia voi steikata SYRUP-altaassa ja ansaita näin lisää pannukakkuja.

Jos uskoo PancakeSwapin kasvavaan suosioon ja siihen, että se voisi ottaa markkinaosuutta Uniswapilta ja Sushiswapilta, niin CAKE-tokenin steikkaus voi olla hyvä tapa ansaita passiivista tuloa.

Steikkaamalla saadun tuoton voi myös steikata uudelleen ja ansaita näin yhä enemmän CAKE-tokenia. Tähän tuoton viljelyyn on olemassa myös automatisoituja alustoja, kuten Bunny.

Steikatut CAKE-tokenit ja lukitun likviditeetin voi aina koska tahansa lunastaa ryhtymällä “sadonkorjuuseen” Harvest-nappia painamalla.

Muihin PancakeSwapin ominaisuuksiin kuuluu mm. Initial Farm Offering (IFO), joka on tapa antaa tuoton viljelijöille mahdollisuus saada ensimmäisenä haltuunsa uusien Binance Smart Chaininin päällä lanseeraavien DeFi-projektien tokeneita.

PancakeSwapissa on myös NFT-tokenien markkinapaikka, jossa voi käydä kauppaa esimerkiksi tokenisoiduilla Teslan, Googlen ja Netflixin osakkeilla. PancakeSwapin sovellukseen kuuluu myös erillinen arvontasovellus, jossa voi ansaita CAKE-tokeneita numeroita veikkaamalla.

PancakeSwapin potentiaali?

Ethereum on ollut jo useamman vuoden ajan selvä ykkönen hajautetuille lohkoketjusovelluksille, ja verkostovaikutusten vuoksi sen odotetaan myös pitävän paikkansa ykkösenä. PancakeSwap ja Binance Smart Chain ovat kuitenkin löytäneet hyvän tilaisuuden tuoda alustoilleen Ethereumin suuriin välityskustannuksiin tyytymättömiä käyttäjiä.

Nämä Ethereumin korkeat välityskustannukset estävät Ethereumin päällä pyörivän DeFin laajan omaksumisen piensijoittajien keskuudessa. Ethereumin ruuhkaa pyritään lieventämään kehittämällä Ethereumin 2.0 -alustaa.

Tämä Ethereumin kakkosversio mahdollistaa lohkoketjun “sirpaloitumisen” (sharding) 64 osaan niin, että pienemmät transaktiot voidaan suorittaa keskenään omassa “sirussaan”, jotta kulut eivät muodostu liian suuriksi. Ethereumin päälle on myös kehitelty erilaisia layer 2 -sovelluksia ruuhkaa lievittämään, kuten aiemmin blogissa esiintynyt (ja hiljattain Polygoniksi uudellenbrändätty) Matic.

Ethereumin kakkosversio on kuitenkin vielä kehitteillä eikä nykyisen Ethereumin infrastruktuuri onnistu vastaamaan kovin menestyksekkäästi DeFi-palveluiden kovaan kysyntään. Monet kryptoprojektit alkavatkin luultavasti lähikuukausina rakentamaan yhä enemmän toisten lohkoketjujen päälle, kuten esimerkiksi Cardanon, Elrondin ja Binance Smart Chainin.

Binance Smart Chain ja PancakeSwap voivat siis parantaa piensijoittajien DeFi-käyttökokemusta ja saada paljon uusia ihmisiä kiinnostumaan finanssisovelluksista, joiden käyttämiseen ei tarvitse pyytää kenenkään lupaa tai tehdä toistuvia Know Your Customer -rituaaleja.

Täytyy kuitenkin muistaa, että DeFi-tagistaan huolimatta Binance Smart Chainin takana on keskitetty kryptovaluuttapörssi Binance, eikä sitä voi verrata “hajautuneisuudessaan” Ethereumiin.

Binance Smart Chainia ylläpitää vain 21 validoijaa, joiden voidaan kaikkien olettaa olevan tavalla tai toisella läheisessä yhteydessä Binanceen. Ethereumia puolestaan ylläpitää tuhansia solmuja.

Binance Smart Chain onkin esimerkki “CeDeFi”-protokollasta (Centralized Decentralized Finance), joille kuitenkin luulisi olevan kysyntää niin kauan kuin luottamus Binancen kaltaisiin keskitettyihin kryptovaluuttatoimijoihin säilyy.

DeFi-kenttä on vielä nuori ja varojen lukitsemiseen DeFi-protokolliin liittyy yhä suuria riskejä. Viime vuoden lopulla yhden PancakeSwapin poolin käyttäjät menettivät sijoittamansa varansa älysopimusbugista johtuen. Näin kävi, vaikka älysopimusten kerrottiin olleen auditoitu CertiKin toimesta. Hyvä sääntö kaikissa uusissa markkinoille tulevissa DeFi-sovelluksissa onkin se, ettei koskaan sijoita niihin enempää kuin on valmis häviämään.

Likviditeetti PancakeSwapissa on vielä pientä. Periaatteessa kuitenkin minkä tahansa ERC-20 -tokenin voi luoda pienellä muutoksella BEP-20 -tokenina, joten jos uudet DeFi-projektit haluavat saada myös piensijoittajien likviditeettiä, niin lanseeraminen myös PancakeSwapissa voisi olla hyvä vaihtoehto.

Kryptohuone ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään kryptovaluuttaa. On suositeltavaa tutustua tarkasti projekteihin aina ennen sijoituspäätöstä ja ottaa itse täysi vastuu sijoituspäätöksestään. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin koko sijoituksen menettämisestä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.