matic-network

Matic Network


Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Kryptohuone voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Uusia hajautettujen rahoitusalustojen (DeFi) projekteja syntyy koko ajan ja välillä voi olla vaikea pysyä kehityksen perässä. Projektien käyttötarkoitukset voivat joskus myös kuulostaa epäselviltä.

Matic Network -projektilla on kuitenkin hyvin selkeä käyttötarkoitus: nopeuttaa Ethereum-lohkoketjun transaktioita ja korjata sen skaalautuvuusongelma.

Ethereum 2.0

Ethereum on lohkoketju, jonka päälle voi ohjelmoida älysopimusten avulla erilaisia hajautettuja sovelluksia. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset hajautettua teknologiaa käyttävät lainapalvelut tai kryptovaluuttapörssit. Lohkoketjua voi käyttää myös esimerkiksi videopeleissä tai identiteetinhallinnassa.

Ethereumin lisäksi on olemassa monia muitakin lohkoketjualustoja, joiden päälle hajautettuja sovelluksia voidaan rakentaa. Ethereum on kuitenkin ylivoimaisesti suosituin ja verkostovaikutuksensa vuoksi sen odotetaan ainakin lähitulevaisuudessa säilyttävän asemansa. Ethereumin puolestapuhujat näkevät Ethereumin tulevaisuuden maksuteknologioiden, finanssimaailman ja kansainvälisen yritysmaailman käyttämänä alustana.

Ethereumin suosio on kuitenkin ruuhkauttanut sitä niin että transaktiot sen proof-of-work -konsensusalgoritmia käyttävässä lohkoketjussa ovat muodostuneet hitaiksi ja kalliiksi. Tämä puolestaan pitkään jatkuessaan estää Ethereumin lohkoketjuteknologian laajamittaista käyttöönottoa.

Ethereum lanseerasi kakkosversionsa ensimmäisen vaiheen joitakin päiviä sitten ja ennen pitkää lohkoketju muuntautuu käyttämään pelkästään proof-of-stake -konsensusalgoritmia lohkojen muodostamisessa. Tämä Ethereumia nopeuttava muuntautumisprosessi kestää kuitenkin useamman vuoden, ja DeFi-projektien yleistyessä nopeammille transaktioille on kova kysyntä.

Layer-2

Lievitystä skaalautuvuusongelmaan tarjoavat erilaiset “toisen kerroksen” (layer-2) -ratkaisut Ethereumin (“ensimmäinen kerros”, “layer-1) päälle. Layer-2 -ratkaisut siirtävät lohkoketjua ylläpitävistä laskutoimituksista monimutkaisimmat “toiseen kerrokseen” lohkoketjun ulkopuolelle jättäen kuitenkin tärkeimmän datan lohkoketjuun. Näin ensimmäinen ja toinen kerros voivat kuitenkin kuulua molemmat samaan rakenteeseen.

Tällainen järjestely vähentää ruuhkaa ja pullonkaulojen muodostumista lohkoketjussa sekä nopeuttaa transaktioita. Matic Network on yksi tärkeimmistä Ethereumin päällä toimivista layer-2 -ratkaisuista.

Mikä on Matic Network?

Matic Network on skaalausratkaisu, joka tehostaa Ethereum-lohkoketjun toimintaa. Maticin avulla Ethereum-lohkoketjusovellusten transaktiot voidaan suorittaa muutamassa sekunnissa, mikä on huima parannus nykyiseen Ethereum-lohkonmuodostukseen, joka kestää noin 13 sekuntia. Matic toimii Ethereumin päällä, joten se voi käyttää hyväkseen Ethereumin lohkoketjun turvallisuutta nopeuttaen kuitenkin samalla transaktioita.

Matic käyttää sivuketjuja (sidechains) ja omia proof-of-stake -solmuja turvatakseen kryptovaluutat lohkoketjun ulkopuolella tapahtuvien laskutoimitusten aikana. Matic-projektilla on oma kryptovaluuttansa MATIC, jota steikataan sivuketjun turvaamiseksi. MATIC-valuuttaa käytetään myös verkoston transaktiokulujen maksamiseen.

Maticin päämääränä on parantaa Ethereum-käyttökokemusta nopeuttamalla ERC-20 -protokollaa käyttävien kryptovaluuttojen tehokasta vaihdantaa eri sovellusten välillä.

Plasma

Matic käyttää Plasma-viitekehystä houkutellakseen ohjelmoijia rakentamaan hajautettuja sovelluksia Maticin päälle. Plasma on Ethereumin luojan Vitalik Buterinin ja Bitcoinin Lightning Networkin luojan Joseph Poonin ehdottama viitekehys, jonka avulla hajautettuja sovelluksia voidaan skaalata helpommin ja saada ne keskustelemaan keskenään paremmin.

Plasma koostuu sivuketjuista, jotka vähentävät Ethereum-lohkoketjun kuormitusta. Plasman voidaan ajatella olevan kuin haarautuva puu, jossa jokainen haara on oma lohkoketjunsa. Plasman avulla sovelluskehittäjät voivat luoda oman applikaationsa kokonaan omaan haaraansa, jolloin niiden vaatimat laskutoimitukset eivät rasita varsinaista Ethereumin lohkoketjua.

Ethereumin varsinaiseen lohkoketjuun luodaan sivuketjun säännöt sisältävä älysopimus. Tämän älysopimuksen kautta voidaan myös siirtää Ethereumin kryptovaluuttaa etheriä (tai muita tokeneita) Ethereum-lohkoketjusta sivuketjun puolelle.

t;”>Miten Maticia käytetään?

Maticin teknologiaa voidaan käyttää melkein kaikissa hajautetuissa sovelluksissa. Maticin mukaan sen teknologiaa käyttää yli 60 hajautettua sovellusta ja toiset 60 on määrä lisätä verkostoon myöhemmin.

Eniten huomiota ovat saaneet erilaiset maksuteknologiaan liittyvät sovellukset ja hajautetut kryptovaluuttapörssit. Maticia on käytetty onnistuneesti myös videopeleissä, joissa nopeat transaktiot ovat ehdottoman tärkeitä sekä identiteetinhallinnassa.

Maksuteknologia

Matic voidaan asentaa kätevästi mihin tahansa hajautettuun sovellukseen, ja samalla kryptovaluuttojen vaihdanta säilyttää Ethereum-lohkoketjun takaaman turvallisuuden.

Bitcoinin lohkoketju pystyy tällä hetkellä käsittelemään noin viisi transaktiota sekunnissa. Ethereumin TPS (transactions per second) puolestaan on Bitcoiniin verrattuna noin kaksinkertainen, eli noin 10 transaktiota sekunnissa.

Etherumin 2.0 -päivitys lupaa kuitenkin parantaa Ethereumin TPS-lukua huomattavasti: päivitys jakaa Ethereumin lohkoketjun siruihin (shards), mikä nopeuttaisi Ethereumin transaktiot sataan tuhanteen sekunnissa.

Maticin antaman avun turvin ei kuitenkaan tarvitse odottaa Ethereum 2.0 -päivitystä. Vain yksi Matic-verkoston sivuketju pystyy käsittelemään jopa 65 000 transaktiota sekunnissa.

Hajautetut kryptovaluuttapörssit

Hajautetut kryptovaluuttapörssit (tuttavallisesti “DEX”, “decentralized exchange”) ovat olleet vuoden 2020 DeFi-huuman keskiössä. Suosittuja DEX-pörssejä ovat mm. Uniswap, Kyber Network ja useammasta pörssistä kulloinkin parhaan kurssin etsivä aggregaattori 1inch.

DEX-pörssit mahdollistavat ERC-20 -protokollan kryptovaluuttojen keskinäisen vaihtamisen ilman että niitä täytyy antaa kolmannen osapuolen, kuten esimerkiksi perinteisen kryptovaluuttapörssin (Coinbase, Binance, Coinmotion ym.) haltuun. Usein perinteisten pörssien kautta ei edes voi ostaa jotain harvinaisempaa kryptovaluuttaa, joka kuitenkin usein löytyy esimerkiksi Uniswapista.

Hajautettujen pörssien huono puoli perinteisiin, keskitettyihin pörsseihin verrattuna on niiden hitaus ja korkeat välityskustannukset. Vaikka hajautetut pörssit poistavatkin tarpeettoman välittäjän kaupankäyntitilanteesta, Ethereum-lohkoketjun siirtonopeudella on rajansa ja lohkoketjun käyttäjät joutuvat maksamaan louhijoille korkeita välityskustannuksia ketjun ollessa kuormittunut. Kesällä 2020 DeFi-huuman ollessa kuumimmillaan, sijoittajat joutuivat maksamaan yhdestä DEX-pörssissä käymästään kaupasta jopa kymmeniä dollareja välityskustannuksina.

Matic pyrkii skaalaamaan myös hajautettuja pörssejä koskevat kuormitusongelmat layer-2 -teknologiallaan. Se on perustanut Uniswapin kaltaisen Quickswap-pörssin, jossa ERC-20 -kryptovaluuttoja pystyy vaihtamaan huomattavasti Uniswapia nopeammin ja mitättömin välityskustannuksin.

Hajautettujen pörssien käyttäminen onnistuneesti riippuu paljolti siitä, kuinka suosittuja ne ovat ja kuinka paljon likviditeettiä pörsseistä löytyy kaupankäyntiä varten. Quickswap on vielä kaukana Uniswapin likviditeetistä, mutta ehkä vuonna 2021 tilanteeseen tulee muutos, kun seuraavan DeFi-buumin koittaessa sijoittajat turhautuvat Ethereumin hitauteen ja korkeisiin kustannuksiin.

quickswap

Quickswap on Maticin layer-2 -teknologiaa hyödyntävä hajautettu pörssi, joka muistuttaa ulkoasultaan huomattavasti Uniswapia.

Toinen Maticin teknologiaa käyttävä projekti on lokakuussa 2020 julkaistu hajautettu johdannaiskauppa-alusta Injective Protocol. Maticin sivuketjun ansiosta kaupankäynti käy Injectivessä yhtä salamannopeasti kuin perinteisissä keskitetyissä pörsseissäkin treidaajan pitäessä kuitenkin koko ajan hallussaan omistamiensa kryptovaluuttojen avaimet. Injective Protocolin omaa kryptovaluuttaa INJ:tä käytetään Injective-yhteisön kannustimena ja valuutan omistajat voivat sen avulla osallistua projektia koskevaan päätöksentekoon.

Yhteenveto

Matic Network on innovatiivinen tapa parantaa Ethereum-lohkoketjun käyttökokemusta. Se mahdollistaa nopean, luotettavan ja tehokkaan ratkaisun Ethereumia tällä hetkellä piinaavaan hitauteen ja korkeisiin välityskustannuksiin. Alusta mahdollistaa myös Ethereumin älysopimusten helpon ja nopean käyttämisen Maticin sivuketjuissa.

Maticin käyttämän Plasma-teknologian lisäksi on olemassa muitakin layer-2 -teknologioita, jotka pyrkivät skaalaamaan Ethereumin lohkoketjua tehokkaammaksi (esim. ZK Rollup, Optimistic Rollup ja xDai STAKE). Kaikkia näitä teknologioita tullaan varmasti tarvitsemaan ja on vaikea nähdä, että jokin tietty ottaisi tässä toisiin verrattuna suhteettoman suuren roolin.

Matic on kuitenkin osoittautunut hyvin varteenotettavaksi ykkösvaihtoehdoksi Ethereumin skaalaajana myös sen muodostamien yhteistyökumppanuuksien ja integraatioiden vuoksi. Marraskuussa 2020 Matic ilmoitti ottavansa käyttöön oraakkelijätti Chainlinkin syötteet ja Verifiable Random Function (VRF) -toiminnon satunnaisuuden lisäämiseksi älysopimuksiin.

Maticin markkina-arvo (85 miljoonaa dollaria) on vielä suhteellisen pieni ja kasvuvaraa on runsaasti ottaen huomioon sen potentiaalin kryptotalouden suurimman älysopimusalustan Ethereumin yhtenä tärkeimmistä tehostajista.

Jos MATIC-projektiin haluaa sijoittaa, niin parhaan vaihtokurssin löytää hajautetusta 1inch Exchange -pörssiaggregaattorista, jossa välityskustannukset ovat jopa 42% halvemmat kuin Uniswapissa. 1inch on hajautettu kryptoalusta, joten sen käyttäjä ei missään vaiheessa anna kryptovaluuttojaan kolmannen osapuolen haltuun, niin kuin keskitettyjä pörssejä käyttäessä joutuu tekemään.

1inch

1inch Exchange löytää treidaajalle parhaan kurssin monesta eri DEX-pörssistä.

Uniswap yllätti käyttäjänsä syyskuussa 2020 perustamalla oman kryptovaluuttansa (UNI) ja jakamalla sitä 400 kpl kaikkiin Ethereum-lompakoihin, jotka olivat käyttäneet Uniswapia. Yhden UNI-tokenin arvo oli korkeimmillaan syyskuussa 8,40 USD, joten Uniswap-pörssiä kokeillut sai kiitoksena protokollalta 3360 USD ilmaista rahaa. Jos näitä 400 UNI-tokenia ei myynyt markkinoilla, niin niiden arvo olisi nyt 1240 USD (3,11 USD/token).

1inch-pörssillä ei ole vielä omaa valuuttaa, joten ei tiedä vaikka pörssiä kokeilevat voisivat jossain vaiheessa saada vastaavan kaltaisen mieluisan yllätyksen airdropin muodossa.

Kryptohuone ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään kryptovaluuttaa. On suositeltavaa tutustua tarkasti projekteihin aina ennen sijoituspäätöstä ja ottaa itse täysi vastuu sijoituspäätöksestään. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin koko sijoituksen menettämisestä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.